Integritetspolicy

TruXtop värnar om din personliga integritet. Vi skyddar alltid dina personuppgifter enligt lag, och behandlar dem på bästa sätt.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara uppgifter som ditt namn, ditt personnummer eller din e-postadress.

Vem är du?

För information om varför vi behandlar dina personuppgifter m.m., gå
vidare till den information som avser dig:

Kontakta oss