Användning av webbkakor på Truxtop.se

Information om personuppgifts­behandling

En webbkaka kan vara en personuppgift. Qstar är s.k. personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor om Qstars behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att höra av dig Qstar Försäljning Aktiebolag, Box 633, 601 14 Norrköping, tel. 011-28 00 00, e-post info@qstar.se

Qstar behandlar webbkakor som utgör personuppgifter med stöd av ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att göra inställningar i din webbläsare. Qstar behandlar webbkakor som utgör personuppgifter för de ändamål och under den tid som anges nedan. 

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten). 

Personuppgifterna kan lämnas ut till TBS Mediabyrå AB för att underlätta annonshantering. Dina personuppgifter behandlas inte utanför EU/EES såvitt avser webbkakor. 

Du kan läsa mer om vår personuppgiftsbehandling här. 

Typ av webbkakor och syfte 

Den första typen av webbkaka utgörs av s.k. sessionskakor och placeras på din enhet endast under den tid du använder och surfar runt på webbplatsen. Sessionskakan skickar information mellan din enhet och servern. Den temporära webbkakan raderas när du stänger ned din webbläsare. 

Den andra typen av webbkaka sparar en fil permanent på din enhet. När du besöker webbplatsen på nytt hämtas information lokalt från din enhet så att du snabbare kan se information från webbplatsen. Informationen uppdateras med eventuellt ny information. 

Truxtop.se använder förstapartskakor för att möjliggöra vissa funktioner på webbplatsen såsom inloggning på ”Mina sidor”, samt för att komma ihåg om du har samtyckt till vår användning av webbkakor och därefter hålla informationen dold. 

Vi använder tredjepartskakor genom webbanalysverktyget Google Analytics för att utföra trafikmätningar över antalet besökare på webbplatsen, samt vilka sidor som besökts. Google Analytics samlar in anonymiserad och sammansatt information om besökare på webbplatsen. Det betyder att informationen inte kan hänföras till någon särskild individ eller enhet. Insamlade IP-nummer avidentifieras innan informationen lagras hos Google. Google kan därefter överföra informationen till tredje man som behandlar informationen för Googles räkning utom Qstars kontroll eller påverkan. 

Vårt syfte med trafikmätningarna är att förbättra funktionaliteten och användarupplevelsen på webbplatsen. Om du inte önskar att ditt besök ska utgöra en del av statistiken i Google Analytics kan du förhindra insamlingen genom att installera ett tillägg i din webbläsare. 

På Truxtop.se används en s.k. pixeltag som är ett digitalt spårningsverktyg för att underlätta vår annonshantering. Pixeln är ett verktyg som samlar in information om användarnas besök på webbplatsen och vilka undersidor som har besökts. Informationen som samlas in är anonymiserad i form av ett ID-nummer och är kopplad till de sociala medieplattformar (Facebook eller Instagram) som du är registrerad på. 

Vårt syfte med insamlingen av informationen är att förse dig med marknadsföringsmaterial relevant för just dig och dina intressen. Informationen som samlas in genom pixeltaggen överförs till Qstars teknikleverantör TBS Mediabyrå AB som i samråd med Qstar beslutar om relevant annonsering. För att förhindra insamlingen av information till vår pixel kan du behöva installera en särskild programvara till din enhet. 

Genom inställningar i din webbläsare kan du förhindra användningen av webbkakor. Om du väljer att inte acceptera webbkakor kan funktionaliteten på webbplatsen försämras i vissa avseenden. 

Nedan redovisas en uppställning över de webbkakor som används på webbplatsen, ändamålen med informationsinsamlingen och lagringstiden. 

Kontakta oss

Om du har frågor eller synpunkter på vår behandling av personuppgifter eller tjänsten i övrigt är du alltid välkommen att kontakta oss, tel. 011-28 00 00, e-post info@qstar.se